PROCESBEGELEIDING

Coaching op maat
Wil je het zelfvertrouwen van jouw team of van jezelf vergroten zodat je beter om kunt gaan met lastige situaties of ingewikkelde problemen?

Ik begeleid je graag gedurende deze ontwikkeling. Middels een op jou aangepaste coaching stijl gaan we op zoek naar je kracht. Door het maken van concrete afspraken na afloop van elke sessie kun je direct aan de slag. Onze doelstelling is je geluk, werkplezier, gezondheid en succes te vergroten!

Procesbegeleiding
Heb jij hulp nodig bij voorzitten, bewaken en sturen van een discussie?

Samenwerken is in iedere organisatie noodzakelijk. Maar wat als mensen tegengestelde belangen hebben? Of als de discussie steeds ingewikkelder wordt door reeds aanwezige kennis? Kies je voor het belang van het grote geheel, voor de afdeling of voor jezelf? Een onafhankelijke procesbegeleider kan hulp bieden door de zoektocht naar oplossingen aan te sturen.

Als procesbegeleider schakel ik al mijn overtuigingen uit om zonder oordeel vragen te kunnen stellen aan de groep. Een procesbegeleider luistert zonder oordeel naar de waarden en motieven van de deelnemers aan de discussie. Zo probeer ik belangen te ontrafelen en richting te geven aan het proces. Op deze wijze komt iedere deelnemer aanbod en wordt iedereen gehoord. Het uitgangspunt is het creëren van een veilige omgeving waarbinnen er op een respectvolle manier met elkaar omgegaan wordt om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Innovatieve workshops
Op zoek naar verhelderende inzichten over jouw bedrijf?

Een organisatie is constant in ontwikkeling. Door jouw bedrijf eens van een afstandje te bekijken, kom je tot nieuwe en vaak verrassende inzichten. Inzichten die je verder kunnen helpen. Tijdens innovatieve workshops worden vernieuwende kennis en inzichten gedeeld, bijvoorbeeld door het inzetten van gastsprekers. Tijdens deze workshops is voortdurende interactie het uitgangspunt. De informatie die je tijdens de workshops vergaard geven je een frisse blik die je in staat stelt om jouw bedrijf inside-out en outside-in te bekijken.

Intervisie
Wil je meer uit jezelf halen, maar weet je niet hoe je jouw doel kunt bereiken?

Middels intervisie kun je jouw gedachten scherpen, ervaringen delen en kun je nieuw, effectiever gedrag ontwikkelen. Het gaat tijdens deze sessies om persoonlijke groei, om dialoog en reflectie. Door je gedachten te delen met anderen kun je tot nieuwe inzichten komen die jouw verder kunnen helpen in je eigen ontwikkeling.

Een intervisiegroep bestaat meestal uit drie tot zeven personen die eens per 4 weken bij elkaar komen. In mijn begeleiding zoek ik de balans tussen structuur en creativiteit en werk ik toe naar zelfstandigheid van de groep. Het stellen van vragen die er toe doen en die effect hebben staat hierbij centraal.

NEEM CONTACT OP